Daniel Hindle był obiecującym młodym muzykiem, kiedy zmarł w wieku 17 lat wskutek powikłań związanych z przekłuciem wargi. Od tego czasu jego matka i przyjaciele są aktywnie zaangażowani w propagowanie wiedzy na temat braku regulacji prawnych związanych z body piercingiem w Wielkiej Brytanii oraz ryzyka związanego z tą formą modyfikacji ciała (w Wielkiej Brytanii, podobnie jak wielu innych krajach, body piercerem może zostać każdy, nie ma dolnej granicy wieku dla potencjalnych chętnych na przekłucie, a kontrole jakości pracy piercerów dotyczą przede wszystkim higieny, a nie kwalifikacji czy wieku klientów). DanAid współpracuje ze szkołami, aby podnieść świadomość młodych ludzi na temat body piercingu i ryzyka, jakie może ze sobą nieść. DanAid nie opowiada się ani za przeciw; ich celem jest regulacja branży i bezpieczeństwo klientów.

http://danaid.co.uk/