Nowy Rok wniósł trochę zamieszania w świecie tatuażu - wraz z nim pojawiły się bowiem informacje w prasie o unijnej dyrektywie zakazującej stosowania kolorowych tuszów do tatuażu. To pociągnęło za sobą mylne interpretacje, jakoby wykonywanie kolorowych tatuaży stało się z dniem 4 stycznia nielegalne!
Spróbujemy po krótce uporządkować napływające doniesienia i odpowiedzieć na rodzące się przez to pytania:
• rozporządzenie, o którym mowa - nazywane w skrócie REACH - to regulacja dotycząca rejestracji, zezwoleń i ograniczeń w stosowaniu chemikaliów, czyli wszelkich substancji, które mogą wywierać szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka lub środowisko;
• rozporządzenia REACH stosuje się wobec pigmentów używanych do tatuażu i makijażu permanentnego, nie są one bowiem uznawane jako produkt medyczny ani kosmetyczny;
• ostatnie rozporządzenie nie jest niczym zaskakującym - 4 stycznia br. to moment, w którym weszło ono w życie po okresie przejściowym, o zmianach zadecydowano już w grudniu 2020 roku;
• przyczyny wprowadzonych regulacji można się dopatrywać w popularyzacji zjawiska tatuażu i makijażu permanentnego; w wyniku obu zabiegów wprowadzamy do organizmu tusze będące mieszaniną barwników i substancji pomocniczych, jak rozpuszczalniki, stabilizatory, środki zwilżające, regulatory pH, substancje konserwujące, zagęszczające, środki zmiękczające, i pozostają one w skórze na długi czas;
• rozporządzenie zakazuje stosowania w pigmentach do tatuażu powyższych substancji w stężeniach, powyżej których mogą one stanowić zagrożenie dla zdrowia (rakotwórcze, mutagenne, drażniące itd.);
• rozporządzenie opiera się na kalkulacji ryzyka, a nie na potwierdzonym badaniami zagrożeniu!
• regulacje REACH mają zatem charakter profilaktyczny!
• wprowadzone ograniczenia dotyczą obecności w składzie tuszów substancji takich jak barwniki azowe, aminy aromatyczne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale i metanol, a zmniejszenie ich stężenia ma na celu minimalizację ryzyka wystąpienia u ludzi działań niepożądanych;
• rozporządzenie REACH dotyczy wszystkich kolorów - czarny, szary i biały pigment również muszą spełniać przyjęte normy;
• mylne jest zatem stwierdzenie, że zostały zakazane kolorowe pigmenty!
• wejście w życie rozporządzenia oznacza w praktyce brak możliwości używania do tatuowania tuszów zakupionych w ubiegłym roku, czy sprowadzania produktów spoza Unii Europejskiej, bo nie spełniają one nałożonych przez unijne prawo norm;
• okres przejściowy został wydłużony do 4 stycznia 2023 roku dla Pigmentu Blue 15:3 i Pigmentu Green 7, gdyż nie opracowano dotąd bezpieczniejszej formuły, która mogłaby je zastąpić;
• na koniec najważniejsze - firmy World Famous Ink i Eclipse Tattoo dostosowały już składy swoich barwników do obecnie obowiązujący regulacji!
Tusze spełniające kryteria bezpieczeństwa opracowane przez UE znajdziecie w Tattoo.pl! tym samym nie grozi nam żadna przerwa w tatuowaniu, uff.