Laser Nd:YAG Q-switch emituje krótkie impulsy światła (rzędu kilku nanosekund, jedna nsec to 1/1 000 000 000 część sekundy) o określonej długości fali. Tak krótki impuls o dużej energii działa destruktywnie na barwnik, który traci chromofory, jednocześnie nie uszkadzając samej tkanki. Każdy zabieg poprzedzony jest konsultacją indywidualną, udzieleniem pełnych informacji na temat przebiegu procesu usunięcia tatuażu i poinformowaniem klienta o procedurze pielęgnacji miejsca poddanego działaniu lasera.