„Tatuaż
i ciało
w sztuce
współ
czesnej”

3.10.2019

 

Wykład polifoniczny: prof. UAM Paweł Leszkowicz, prezentacja sztuki tatuażu: Sławomir Frączek.

„Tatuaż 
i ciało 
w sztuce 
współ
czesnej”

Tematem wykładu było wykorzystanie tatuowania ciała przez artystów współczesnych...

...z różnych kręgów kulturowych i geograficznych. Problematyka ta została jednak ujęta w kontekście historycznym, związanym z historią tatuażu i jego różnymi kulturowymi znaczeniami.

Tatuaż stał się dzisiaj popularnym sposobem dekorowania męskiego i kobiecego ciała, modą i rytuałem, banałem

Kosmetycznym biznesem. Wciąż jednak fascynuje i wzbudza emocje. Dzięki przewrotnym dziełom sztuki, odbiorcy mieli możliwość spojrzenia na swoje tatuaże inaczej i zastanowienia się nad psychologicznymi i egzystencjalnymi warunkami, w jakich powstały.